• Bài giảng Khí cụ điện - Chương 15: Máy biến dòng điện

  Bài giảng Khí cụ điện - Chương 15: Máy biến dòng điện

  Chương 15: Máy biến dòng điện thuộc bài giảng Khí cụ điện trang bị các kiến thức về cấu tạo máy biến dòng điện, sơ đồ đầu nối BI, các thông số BI, sơ đồ đo lường, điện áp định mức, biến điện áp. Mời các bạn đón đọc.

    p hvct 29/10/2020 6 0

 • Bài giảng Khí cụ điện - Chương 16: Kháng điện

  Bài giảng Khí cụ điện - Chương 16: Kháng điện

  Bài giảng Khí cụ điện chương 16: Kháng điện giúp người tham khảo biết thêm về khái niệm kháng điện, cách chọn kháng điện, sơ đồ nối kháng điện, tham số kháng điện. Tham khảo tài liệu này để nắm nội dung một cách chi tiết.

    p hvct 29/10/2020 4 0

 • Bài giảng An toàn lao động trong ngành ôtô - Ngô Phan Anh Tuấn

  Bài giảng An toàn lao động trong ngành ôtô - Ngô Phan Anh Tuấn

  Bài giảng An toàn lao động trong ngành ôtô do Ngô Phan Anh Tuấn biên soạn nêu lên những nội dung về: những vấn đề chung về bảo hộ lao động, hệ thông luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động ở Việt Nam, quản lý nhà nước về bảo hộ lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động và sử dụng lao động. Mời các bạn tìm hiểu.

    p hvct 29/10/2020 11 0

 • Bài giảng An toàn lao động trong ngành ô tô: Chương 1 - Ngô Phan Anh Tuấn

  Bài giảng An toàn lao động trong ngành ô tô: Chương 1 - Ngô Phan Anh Tuấn

  Chương 1 Những vấn đề chung và pháp luật về bảo hiểm lao động thuộc bài giảng An toàn lao động trong ngành ô tô. Mục tiêu bài học nhằm hiểu được những khái niệm về khoa học lao động và nội dung cơ bản của pháp luật về bảo hiểm lao động, thiết lập và chỉ đạo được công tác bảo hiểm lao động,...

    p hvct 29/10/2020 12 0

 • Bài giảng An toàn lao động trong ngành ô tô: Chương 4 - Ngô Phan Anh Tuấn

  Bài giảng An toàn lao động trong ngành ô tô: Chương 4 - Ngô Phan Anh Tuấn

  Chương 4 Kỹ thuật an toàn cơ khí thuộc bài giảng An toàn lao động trong ngành ô tô, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung kiến thức sau:một số vấn đề về kỹ thuật an toàn trong cơ khí, nguyên tắc an toàn khi sử dụng một số loại máy, an toàn đôi với thiết bị chịu áp lực, an toàn đối với thiết bị nâng hạ.

    p hvct 29/10/2020 10 0

 • Bài giảng An toàn lao động trong ngành ô tô: Chương 3 - Ngô Phan Anh Tuấn

  Bài giảng An toàn lao động trong ngành ô tô: Chương 3 - Ngô Phan Anh Tuấn

  Chương 3 Kỹ thuật an toàn điện thuộc bài giảng An toàn lao động trong ngành ô tô, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung kiến thức sau: những khái niệm cơ bản về an toàn điện, các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn điện.

    p hvct 29/10/2020 10 0

 • Bài giảng An toàn lao động trong ngành ô tô: Chương 2 - Ngô Phan Anh Tuấn

  Bài giảng An toàn lao động trong ngành ô tô: Chương 2 - Ngô Phan Anh Tuấn

  Chương 2 Kỹ thuật vệ sinh lao động thuộc bài giảng An toàn lao động trong ngành ô tô, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung kiến thức sau: những vấn đề chung về kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng chống tiếng ồn vi khí hậu trong sản xuất, phòng chống tiếng ồn và rung động trong sản xuất, phòng chống bụi trong sản...

    p hvct 29/10/2020 11 0

 • Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 3 - Đoàn Thanh Bảo

  Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 3 - Đoàn Thanh Bảo

  Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện - Chương 3: Lực điện động trình bày các khái niệm chung, các phương pháp xác định lực điện động, tính LĐĐ một số trường hợp thường gặp, tính LĐĐ ở mạch điện xoay chiều 1 pha, tính LĐĐ ở mạch điện xoay chiều 3 pha, độ bền điện động của thiết bị điện và trường hợp Cộng hưởng cơ khí. Chúc bạn học...

    p hvct 29/10/2020 7 0

 • Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 2 - Đoàn Thanh Bảo

  Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 2 - Đoàn Thanh Bảo

  Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện - Chương 2: Nam châm điện (Cơ cấu điện từ) trình bày đại cương về nam châm điện, từ dẫn ở khe hở không khí, mạch từ một chiều, mạch từ xoay chiều, lực hút điện từ của nam châm điện một chiều, lực hút điện từ của nam châm điện xoay chiều, lực hút điện từ của nam châm điện xoay chiều 3 pha, đặc tính...

    p hvct 29/10/2020 7 0

 • Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 1 - Đoàn Thanh Bảo

  Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 1 - Đoàn Thanh Bảo

  Chương 1: Khái niệm chung về khí cụ điện nằm trong tập bài giảng môn Cơ sở Khí cụ điện giúp bạn đọc nắm được định nghĩa khí cụ điện, phân loại khí cụ điện, các bộ phận chủ yếu của khí cụ điện, yêu cầu chung của khí cụ điện và ảnh hưởng của môi trường làm việc đến kết cấu của khí cụ điện.

    p hvct 29/10/2020 4 0

 • Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 4 - Đoàn Thanh Bảo

  Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 4 - Đoàn Thanh Bảo

  Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện - Chương 4: Tiếp xúc điện trình bày đại cương về tiếp xúc điện và tiếp điểm thiết bị điện. Trong phần đại cương về tiếp xúc điện giúp bạn đọc nắm các khái niệm, phân loại tiếp xúc điện, điện trở tiếp xúc, các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở tiếp xúc và một số biện pháp làm giảm điện trở...

    p hvct 29/10/2020 6 0

 • Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 5 - Đoàn Thanh Bảo

  Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 5 - Đoàn Thanh Bảo

  Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện - Chương 5: Hồ Quang điện trình bày các khái niệm chung về hồ quang điện, quá trình phát sinh và dập tắt hồ quang điện, hồ quang điện một chiều, hồ quang điện xoay chiều, các biện pháp và trang bị dập hồ quang. Mời bạn đọc tham khảo.

    p hvct 29/10/2020 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số