• Giáo trình Nguyên lý kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 1 do CĐ nghề Vĩnh Long biên soạn gồm có 3 chương: Chương 1 - Phương pháp chứng từ kế toán, chương 2 - Phương pháp tài khoản kế toán và chương 3 - Phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu. Mời các bạn tham khảo!

   77 p hvct 21/01/2022 6 0

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, nội dung chính phần 2 của Giáo trình Nguyên lý kế toán bao gồm những nội dung chính sau: Chương 4 - Phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán, Chương 5 - Sổ kế toán và hình thức kế toán và Chương 6 - Tổ chức công tác hạch toán kế toán. Mời các bạn tham khảo!

   109 p hvct 21/01/2022 6 0

 • Giáo trình Tin học kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Giáo trình Tin học kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Giáo trình Tin học kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2 trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về ứng dụng kế toán trên phần mềm kế toán doanh nghiệp như giới thiệu phần mềm kế toán Misa, xây dựng cơ sở dữ liệu và nhập dữ liệu trên chứng từ vào phần mềm kế toán theo từng phân hệ nghiệp vụ. Mời các bạn tham khảo!

   36 p hvct 21/01/2022 5 0

 • Giáo trình Tin học kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình Tin học kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình Tin học kế toán trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về những khái niệm chung, các thao tác trên trang tính mới, đồ thị của lập trang bảng tính đơn giản và cách sắp xếp cơ sở dữ liệu. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung giáo trình này.

   28 p hvct 21/01/2022 4 0

 • Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  (NB) Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 1 gồm 3 bài với các nội dung chính sau: Bài 1 - Lập và xử lý chứng từ kế toán, Bài 2 - Ghi sổ kế toán chi tiết và Bài 3 - Ghi sổ kế toán tổng hợp. Mời các bạn tham khảo!

   163 p hvct 21/01/2022 7 0

 • Giáo trình Thuế - Kế toán Thuế (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình Thuế - Kế toán Thuế (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  (NB) Giáo trình Thuế - Kế toán Thuế (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 1 được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về đối tượng nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu thuế; thuế xuất khẩu, nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng. Mời các bạn tham khảo!

   50 p hvct 21/01/2022 6 0

 • Giáo trình Thuế - Kế toán Thuế (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Giáo trình Thuế - Kế toán Thuế (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  (NB) Giáo trình Thuế - Kế toán Thuế (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2 nhằm cung cấp cho bạn những kiến thức về các khoản thuế khác và lệ phí khác; thuế tài nguyên; thuế môn bài và lệ phí trước bạ. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung giáo trình này.

   54 p hvct 21/01/2022 6 0

 • Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  (NB) Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2 trang bị cho người học những kiến thức về lập báo cáo tài chính và ứng dụng kế toán doanh nghiệp trên phần mềm kế toán. Mời các bạn tham khảo!

   113 p hvct 21/01/2022 5 0

 • Giáo trình Vật liệu linh kiện điện tử (Nghề Điện tử dân dụng): Phần 1

  Giáo trình Vật liệu linh kiện điện tử (Nghề Điện tử dân dụng): Phần 1

  Giáo trình Vật liệu linh kiện điện tử (Nghề Điện tử dân dụng): Phần 1 được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn kiến thức về cơ sở điện học, vật liệu linh kiện thụ động và biến thế (transformer). Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung giáo trình này.

   92 p hvct 21/01/2022 6 0

 • Giáo trình Vật liệu linh kiện điện tử (Nghề Điện tử dân dụng): Phần 2

  Giáo trình Vật liệu linh kiện điện tử (Nghề Điện tử dân dụng): Phần 2

  Giáo trình Vật liệu linh kiện điện tử (Nghề Điện tử dân dụng): Phần 2 được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn kiến thức về các Điốt đặc biệt, các kiểu mạch định thiên (phân cực) Transistor trường (JFET) và các bộ ghép quang opto – couplers. Mời các bạn tham khảo!

   112 p hvct 21/01/2022 6 0

 • Giáo trình Thiết kế web (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Thiết kế web (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng): Phần 2

  (NB) Nội dung giáo trình Thiết kế web cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về www – ngôn ngữ HTML; thiết kế web tĩnh; thiết kế web động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình.

   77 p hvct 21/01/2022 5 0

 • Giáo trình Thiết kế web (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Thiết kế web (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng): Phần 1

  (NB) Giáo trình Thiết kế web với mục tiêu giúp các bạn có thể định hướng được kết cách thiết kế Web site; có khả năng sử dụng các thẻ HTML; biết cách tổ chức thông tin trên trang chủ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình.

   35 p hvct 21/01/2022 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số