• Giáo trình Cung cấp điện (Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp): Phần 1

  Giáo trình Cung cấp điện (Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp): Phần 1

  Giáo trình Cung cấp điện cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống điện cho đối tượng là học sinh các trường chuyên nghiệp. Nội dung của giáo trình được biên soạn gồm 9 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm 6 chương, trình bày những vấn đề chung về cung cấp điện, tính toán phụ tải điện, mạng điện xí nghiệp, trạm biến áp,...

   85 p hvct 28/12/2021 16 0

 • Giáo trình Cung cấp điện (Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp): Phần 2

  Giáo trình Cung cấp điện (Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp): Phần 2

  Giáo trình Cung cấp điện phần 2 gồm 3 chương với những nội dung chính sau: Bảo vệ hệ thống cung cấp điện, chiếu sáng công nghiệp, nâng cao hệ số công suất trong xí nghiệp công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   96 p hvct 28/12/2021 12 0

 • Giáo trình Tài chính – Tín dụng: Phần 1 - TS. Trần Thị Hòa (Chủ biên)

  Giáo trình Tài chính – Tín dụng: Phần 1 - TS. Trần Thị Hòa (Chủ biên)

  Giáo trình Tài chính – Tín dụng được biên soạn theo đề cương chi tiết học phần Tài chính – Tín dụng và tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số nguồn, tác giả trong nước. Nội dung của giáo trình này bao gồm 5 chương. Phần 1 của giáo trình sau đây sẽ cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về tài chính, Ngân sách nhà nước, tài chính...

   64 p hvct 28/12/2021 10 0

 • Giáo trình Tài chính – Tín dụng: Phần 2 - TS. Trần Thị Hòa (Chủ biên)

  Giáo trình Tài chính – Tín dụng: Phần 2 - TS. Trần Thị Hòa (Chủ biên)

  Giáo trình Tài chính – Tín dụng: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về lãi suất như: Khái niệm và ý nghĩa của lãi suất, phân loại lãi suất, phương pháp xác định lãi suất, các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p hvct 28/12/2021 11 0

 • Giáo trình Khí cụ điện: Phần 1

  Giáo trình Khí cụ điện: Phần 1

  Nội dung giáo trình Khí cụ điện gồm 2 chương và được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 sẽ trình bày những kiến thức cơ bản về khí cụ điện. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   15 p hvct 28/12/2021 12 0

 • Giáo trình Khí cụ điện: Phần 2

  Giáo trình Khí cụ điện: Phần 2

  Nối tiếp tiếp những kiến thức cơ bản về khí cụ điện ở phần 1, phần 2 của ebook này sẽ trình bày về khí cụ điện hạ áp, bao gồm cả khí cụ điện điều khiển bằng tay và khí cụ điện khống chế từ xa. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   57 p hvct 28/12/2021 12 0

 • Giáo trình Linh kiện điện tử: Phần 1

  Giáo trình Linh kiện điện tử: Phần 1

  Giáo trình Linh kiện điện tử gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần ebook, phần 1 gồm có 3 chương với những nội dung kiến thức về linh kiện thụ động, điốt bán dẫn, tranzitor lưỡng cực. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   56 p hvct 28/12/2021 12 0

 • Giáo trình Linh kiện điện tử: Phần 2

  Giáo trình Linh kiện điện tử: Phần 2

  Nối tiếp tiếp những kiến thức ở phần 1, phần 2 của giáo trình Linh kiện điện tử trình bày về tranzito hiệu ứng trường, bán dẫn có hai trạng thái bền, linh kiện quang, mạch tổ hợp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   46 p hvct 28/12/2021 13 0

 • Giáo trình Thực tập điện tử cơ bản: Phần 1

  Giáo trình Thực tập điện tử cơ bản: Phần 1

  Giáo trình “Thực tập điện tử cơ bản” được biên soạn với mục đích cung cấp cho học sình sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về kỹ năng thực hành điện tử. Nội dung giáo trình gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Kỹ thuật hàn, linh kiện điện tử, đo lường điện tử. Mời các bạn cùng tham...

   60 p hvct 28/12/2021 13 0

 • Giáo trình Thực tập điện tử cơ bản: Phần 2

  Giáo trình Thực tập điện tử cơ bản: Phần 2

  Giáo trình Thực tập điện tử cơ bản: Phần 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lắp ráp và khảo sát mạch điện. Mục tiêu thực hành của phần này nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về nguyên tắc hoạt động, các tham số cơ bản của mạch điện, đồng thời rèn luyện các kỹ năng lắp ráp, đo đạc và kiểm tra mạch điện tử. Mời các bạn cùng...

   84 p hvct 28/12/2021 11 0

 • Giáo trình Mô phỏng mạch điện tử: Phần 1

  Giáo trình Mô phỏng mạch điện tử: Phần 1

  Giáo trình Mô phỏng mạch điện tử được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho học sinh, sinh viên phương pháp sử dụng phần mềm Multisim để thiết kế và mô phỏng mạch điện tử. Sách gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 3 chương với những nội dung sau: Giới thiệu về Multisim, giao diện của Multisim, xây dựng sơ đồ mạch.

   39 p hvct 28/12/2021 9 0

 • Giáo trình Mô phỏng mạch điện tử: Phần 2

  Giáo trình Mô phỏng mạch điện tử: Phần 2

  Giáo trình Mô phỏng mạch điện tử: Phần 2 gồm có 2 chương với những nội dung chính sau: Linh kiện trong Multisim, các loại thiết bị trong Multisim. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   23 p hvct 28/12/2021 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số