• Giáo trình Hóa dược

  Giáo trình Hóa dược

  Mục tiêu của giáo trình là giúp các bạn có thể trình bày được các nhóm thuốc chính dùng trong điều trị về các nội dung: nguồn gốc, phân loại, cấu trúc hóa học, phương pháp và cách điều chế, tính chất lý hóa chung, phương pháp định tính, định lượng và tác dụng sinh học chung của nhóm thuốc.

   309 p hvct 29/10/2021 6 0

 • Giáo trình Dược liệu

  Giáo trình Dược liệu

  Mục tiêu của giáo trình là giúp các bạn có thể trình bày được về nguồn gốc, thành phần hoá học, vi phẫu, tác dụng và công dụng của dược liệu. Trình bày được cách nhận biết một số dược liệu thường dùng trong ngành dược. Tự thực hiện được các bước chế biến dược liệu theo đúng phương pháp, phân biệt chính xác các dược liệu. Hướng...

   286 p hvct 29/10/2021 7 0

 • Giáo trình Dược học cổ truyền

  Giáo trình Dược học cổ truyền

  Mục tiêu của giáo trình là giúp các bạn có thể hiểu được những lý luận cơ bản của y học cổ truyền và vận dụng được các lý luận đó vào chế biến sử dụng thuốc cổ truyền. Trình bày được các khái niệm cơ bản của thuốc cổ truyền và các phương pháp chế biến bào chế thuốc cổ truyền. Trình bày được công năng chủ trị 60 - 70 vị...

   299 p hvct 29/10/2021 5 0

 • Giáo trình Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

  Giáo trình Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

  Mục tiêu của giáo trình là giúp các bạn có thể trình bày được các thành phần dinh dưỡng, nhu cầu dinh dưỡng, khẩu phần và giá trị dinh dưỡng trong thực phẩm. Trình bày được chế độ ăn một số bệnh lý thường gặp. Trình bày được các biện pháp phòng chống ngộ độc thức ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm.

   130 p hvct 29/10/2021 5 0

 • Giáo trình Marketing và quản trị kinh doanh dược

  Giáo trình Marketing và quản trị kinh doanh dược

  Mục tiêu của giáo trình là giúp các bạn có thể trình bày được những kiến thức cơ bản về Marketing, quản trị và kinh doanh dược. Một số kiến thức đặc thù và yêu cầu riêng trong cách xác định thị trường mục tiêu và phân khúc thị trường các công cụ để hoạch định chiến lược trong quản lý kinh doanh dược của ngành dược; Rèn luyện kỹ năng...

   204 p hvct 29/10/2021 6 0

 • Giáo trình Kinh tế dược

  Giáo trình Kinh tế dược

  Mục tiêu của giáo trình là giúp các bạn có thể trình bày được các kiến thức cơ bản về luật doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp. Phân tích được các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dược. Trình bày được các quy định về thuế doanh nghiệp và hợp đồng kinh tế, công tác quản lý...

   149 p hvct 29/10/2021 5 0

 • Tài liệu học tập Điều khiển mờ và mạng nơron

  Tài liệu học tập Điều khiển mờ và mạng nơron

  Tài liệu học tập Điều khiển mờ và mạng nơron gồm 5 chương, trình bày một cách cơ bản về cơ sở lý thuyết và ứng dụng của bộ điều khiển mờ, mạng nơron trong nhận dạng và điều khiển hệ thống.

   134 p hvct 29/10/2021 5 0

 • Giáo trình Cơ kỹ thuật

  Giáo trình Cơ kỹ thuật

  Môn học Cơ kỹ thuật là một trong những môn học cơ sở. Cung cấp cho người học các kiến thức về cơ học lý thuyết, cơ học ứng dụng và chi tiết máy; nội dung giáo trình bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ học lý thuyết. Chương 2: Cơ học ứng dụng. Chương 3: Chi tiết máy.

   91 p hvct 29/10/2021 7 0

 • Giáo trình Điện cơ bản

  Giáo trình Điện cơ bản

  Giáo trình Điện cơ bản được biên soạn cho đối tượng là sinh viên hệ Cao đẳng, đồng thời là tài liệu tham khảo cho công nhân ngành điện, kỹ sư điện. Giáo trình bao gồm những kiến thức cơ bản về điện cơ bản, phương pháp sử dụng thiết bị và ứng dụng trong thực tế sản xuất. Nội dung giáo trình gồm 9 bài, được trình bày theo trình tự từ...

   105 p hvct 29/10/2021 11 0

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật

  Học xong môn học này, người học có khả năng: Trình bày được các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật, biểu diễn các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu trục đo, qui ước của bản vẽ lắp và hiểu cách lập sơ đồ mạch điện đơn giản.

   100 p hvct 29/10/2021 6 0

 • Giáo trình Lắp đặt tủ bảng điện

  Giáo trình Lắp đặt tủ bảng điện

  Sau khi học xong mô đun này, người học có khả năng: Đọc và hiểu được các bản vẽ lắp đặt tủ bảng điện; Trình bày được yêu cầu kỹ thuật, trình tự thực hiện lắp đặt các thiết bị trong tủ bảng điện.

   27 p hvct 29/10/2021 6 0

 • Giáo trình Lắp đặt đường dây và trạm biến áp trung, hạ thế

  Giáo trình Lắp đặt đường dây và trạm biến áp trung, hạ thế

  Giáo trình Lắp đặt đường dây và trạm biến áp trung, hạ thế biên soạn cho đối tượng là sinh viên hệ cao đẳng nghề Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và TBA có điện áp từ 110 kV trở xuống, đồng thời là tài liệu tham khảo cho công nhân ngành điện, kỹ sư điện và những người quan tâm đến vấn đề lắp đặt trạm biến áp phân phối....

   225 p hvct 29/10/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số