• Giáo trình Hóa lí: Tập 2 - Nguyễn Đình Huê

  Giáo trình Hóa lí: Tập 2 - Nguyễn Đình Huê

  Nội dung cuốn "Giáo trình Hóa lí - Tập 2: Nhiệt động lực hóa học" trình bày về đặc trưng chung của dung dịch hỗn hợp khí, dung dịch lõng vô cùng loãng, dung dịch lí tưởng và dung dịch thực, phương pháp hoạt độ, cân bằng hóa học, ảnh hưởng của nhiệt độ lên cân bằng hóa học, nhiệt động lực học thống kê, quy tắc pha, giản đồ pha và hiện...

    p hvct 30/10/2020 31 0

 • Giáo trình Toán cao cấp - NXB Xây dựng

  Giáo trình Toán cao cấp - NXB Xây dựng

  Giáo trình Toán cao cấp trình bày một số kiến thức cơ bản của môn Toán cao cấp gồm: phần Đại số tuyến tính và Giải tích cổ điển và được cấu tạo thành 6 chương - do ThS. Trần Quang Đông làm chủ biên. Nội dung các chương trình bày về tập hợp, ánh xạ, số phức, ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, hàm số một biến số, chuỗi và...

    p hvct 30/10/2020 47 0

 • Giáo trình Tiếng Anh: Phần 1 - Đỗ Tuấn Minh

  Giáo trình Tiếng Anh: Phần 1 - Đỗ Tuấn Minh

  Giáo trình Tiếng Anh do Đỗ Tuấn Minh làm chủ biên, giáo trình này dùng cho các trường Trung học chuyên nghiệp dạy nghề dài hạn. Cuốn sách phát triển và nâng cao kiến thức kỹ năng, phương pháp học tập và ý thức sử dụng ngoại ngữ nói chung và tiếng anh nói riêng để phục vụ quá trình học tập chuyên môn, mở mang kiến thức xã hội và ứng dụng vào...

    p hvct 30/10/2020 35 0

 • Giáo trình Tiếng Anh: Phần 2 - Đỗ Tuấn Minh

  Giáo trình Tiếng Anh: Phần 2 - Đỗ Tuấn Minh

  Giáo trình Tiếng Anh do Đỗ Tuấn Minh làm chủ biên, giáo trình này dùng cho các trường Trung học chuyên nghiệp Dạy nghề dài hạn. Cuốn sách phát triển và nâng cao kiến thức kỹ năng, phương pháp học tập và ý thức sử dụng ngoại ngữ nói chung và tiếng anh nói riêng để phục vụ quá trình học tập chuyên môn, mở mang kiến thức xã hội và ứng dụng vào...

    p hvct 30/10/2020 22 0

 • Giáo trình Thuế

  Giáo trình Thuế

  Giáo trình Thuế dưới đây được thiết kế gồm 7 chương học, các chương được thiết kế một cách chặt chẽ giúp cho sinh viên nắm bắt một cách tốt nhất về nội dung từng loại thuế và mối quan hệ giữa các loại thuế. Trong giáo trình có đề cập đến mỗi loại thuế đều có phần lý thuyết về luật thuế, đồng thời có ví dụ và bài tập ứng...

    p hvct 30/10/2020 33 0

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh dưới đây có kết cấu nội dung gồm 6 chương học: Chương 1 một số vấn đề lý luận cơ bản về phân tích hoạt động kinh doanh, chương 2 phân tích kết quả sản xuất kinh doanh, chương 3 phân tích các yếu tố sản xuất, chương 4 phân tích gía thành sản phẩm, chương 5 phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của...

    p hvct 30/10/2020 57 0

 • Giáo trình Marketing căn bản

  Giáo trình Marketing căn bản

  Giáo trình marketing căn bản được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc trang bị những kiến thức căn bản nhất về marketing cho các khóa đào tạo cử nhân và những đối tượng bước đầu làm quen với marketing, trang bị những nguyên lý chung nhất về marketing và bước đầu đưa ra cách vận dụng trong thực tiễn kinh doanh và quản lý tại Việt Nam.

    p hvct 30/10/2020 22 0

 • Giáo trình Lý thuyết tiền tệ tín dụng

  Giáo trình Lý thuyết tiền tệ tín dụng

  Môn học Lý thuyết tiền tệ tín dụng này cung cấp những kiến thức cơ bản về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng và thanh toán trong nền kinh tế. Làm cơ sở cho người học nhận thức môn học chuyên ngành và các vấn đề thực tế trong đời sống kinh tế. Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu học tập của đông đảo các bạn học sinh - sinh viên, và nhu cầu tài...

    p hvct 30/10/2020 22 0

 • Giáo trình Lý thuyết thống kê

  Giáo trình Lý thuyết thống kê

  Môn học “Lý thuyết thống kê” cung cấp những kiến thức cơ bản về thống kê các hiện tượng kinh tế- xã hội, làm cơ sở cho người học nhận thức môn học thống kê doanh nghiệp và các môn chuyên môn của ngành học. Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu học tập của đông đảo các bạn học sinh - sinh viên, và nhu cầu tài liệu tham khảo cho giáo viên, giáo...

    p hvct 30/10/2020 18 0

 • Giáo trình Kinh tế vi mô

  Giáo trình Kinh tế vi mô

  Giáo trình Kinh tế vi mô dưới đây được biên soạn dành cho sinh viên cao đẳng và trung cấp. Giáo trình có kết cấu nội dung được phân làm 6 chương: Chương 1 tổng quan về kinh tế học, chương 2 cung cầu và giá cả thị trường, chương 3 lý thuyết hành vi người tiêu dùng, chương 4 lý thuyết hành vi của doanh nghiệp, chương 5 cấu trúc thị trường, chương 6...

    p hvct 30/10/2020 14 0

 • Giáo trình Kế toán thương mại dịch vụ

  Giáo trình Kế toán thương mại dịch vụ

  Kế toán Thương mại dịch vụ là một môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong doanh nghiệp dịch vụ. Kiến thức đề cập đến kế toán trong các loại hình kinh doanh thương mại, dịch vụ hiện nay như: mua bán hàng hóa trong và ngoài nước, khách sạn, nhà hàng, tư vấn... Căn cứ để giáo trình dưới đây được biên soạn...

    p hvct 30/10/2020 23 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị

  Giáo trình Kế toán quản trị

  Kế toán quản trị - Một bộ phận cấu thành của hệ thống kế toán, được hình thành và phát triển. Thông tin do kế toán quản trị cung cấp phục vụ chủ yếu trong nội bộ doanh nghiệp, thoả mãn yêu cầu thông tin của chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý để điều hành kinh doanh. Cùng tham khảo giáo trình kế toán Quản trị dành cho sinh viên hệ Cao đẳng...

    p hvct 30/10/2020 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số