• Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Chuyên đề: Các kỹ năng quản trị dành cho lãnh đạo doanh nghiệp

  Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Chuyên đề: Các kỹ năng quản trị dành cho lãnh đạo doanh nghiệp

  Chuyên đề này giúp người học nắm được: Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, kỹ năng quản lý sự thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   89 p hvct 30/10/2020 55 0

 • Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Chuyên đề: Văn hoá doanh nghiệp

  Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Chuyên đề: Văn hoá doanh nghiệp

  Chuyên đề này giúp người học nắm được: Văn hoá và văn hoá doanh nghiệp, triển khai văn hoá doanh nghiệp, xác định giá trị và triết lý trong quản lý, xây dựng phong cách về văn hoá doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   110 p hvct 30/10/2020 59 0

 • Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Chuyên đề: Hội nhập kinh tế quốc tế

  Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Chuyên đề: Hội nhập kinh tế quốc tế

  Chuyên đề này giúp người học nắm được: Tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế, can thiệp của chính phủ vào thương mại quốc tế, những nội dung cơ bản cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, một số liên kết và hợp tác kinh tế quốc tế điển hình, tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p hvct 30/10/2020 63 0

 • Giáo trình Tiện ren tam giác - CĐ Nghề TP. HCM

  Giáo trình Tiện ren tam giác - CĐ Nghề TP. HCM

  Sau khi học xong Giáo trình Tiện ren tam giác, người học có thể xác định được các thông số của ren tam giác một đầu mối và nhiều đầu mối, chọn chế độ cắt phù hợp với từng chi tiết cụ thể, tính toán bánh răng thay thế và điều chỉnh máy để tiện được các bước ren cần thiết không có trong bảng hướng dẫn của máy,...Mời bạn cùng tham...

    p hvct 30/10/2020 25 1

 • Giáo trình Tiện lỗ, khoét, doa lỗ trên máy tiện - CĐ Nghề TP. HCM

  Giáo trình Tiện lỗ, khoét, doa lỗ trên máy tiện - CĐ Nghề TP. HCM

  Giáo trình Tiện lỗ, khoét, doa lỗ trên máy tiện này nhằm rèn luyện cho người học có đầy đủ kiến thức để đánh giá các yếu tố của các loại ren hãm có prôfin tam giác hệ Mét và hệ Anh, ren trái, ren phải, ren trên mặt côn, ren một đầu mối và nhiều đầu mối theo bản vẽ gia công hay vật mẫu.

    p hvct 30/10/2020 24 1

 • Giáo trình Tiện lỗ - CĐ Nghề TP. HCM

  Giáo trình Tiện lỗ - CĐ Nghề TP. HCM

  Mục tiêu của Giáo trình Tiện lỗ nhằm giúp người học có đầy đủ kiến thức để đánh giá các yếu tố của các loại ren hãm có prôfin tam giác hệ Mét và hệ Anh, ren trái, ren phải, ren trên mặt côn, ren một đầu mối và nhiều đầu mối theo bản vẽ gia công hay vật mẫu. Có đủ kỹ năng tính toán các kích thước ren và thực hiện việc tiện ren trên...

    p hvct 30/10/2020 24 1

 • Giáo trình Tiện định hình - CĐ Nghề TP. HCM

  Giáo trình Tiện định hình - CĐ Nghề TP. HCM

  Giáo trình Tiện định hình nhằm rèn luyện cho học sinh có các kiến thức về quá trình tiện mặt định hình, có đủ khả năng sử dụng các loại dao định hình, thước chép hình và tiện bề mặt định hình thành thạo, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn.

    p hvct 30/10/2020 22 1

 • Giáo trình Tiện côn - CĐ Nghề TP. HCM

  Giáo trình Tiện côn - CĐ Nghề TP. HCM

  Giáo trình Tiện côn nhằm rèn luyện cho học sinh có đầy đủ kiến thức để đánh giá các yêu cầu kỹ thuật của chi tiết côn, có đủ kỹ năng tính toán và thực hiện việc tiện côn bằng các phương pháp: xoay xiên bàn trượt dọc trên, dao rộng lưỡi, thước côn, xê dịch ngang ụ động và kết hợp đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn.

    p hvct 30/10/2020 20 1

 • Mô đun 25: Tiện ren tam giác (Phần 1)

  Mô đun 25: Tiện ren tam giác (Phần 1)

  Mô đun 25: Tiện ren tam giác là mô đun đào tạo nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong quá trình thực hiện, nhóm biên soạn đã tham khảo nhiều tài liệu công nghệ gia công cơ khí trong và ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế sản xuất. Giáo trình gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

    p hvct 30/10/2020 13 1

 • Mô đun 25: Tiện ren tam giác (Phần 2)

  Mô đun 25: Tiện ren tam giác (Phần 2)

  Nội dung Mô đun 25 Tiện ren tam giác (Phần 2) gồm có: Dao tiện ren tam giác - mài dao tiện ren tam giác, tiện ren tam giác ngoài, tiện ren tam giác trong. Giáo trình dùng trong các cơ sở dạy nghề. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

    p hvct 30/10/2020 10 1

 • Mô đun 23: Tiện côn - Nghề: Cắt gọt kim loại - Trình độ: Trung cấp nghề

  Mô đun 23: Tiện côn - Nghề: Cắt gọt kim loại - Trình độ: Trung cấp nghề

  Nội dung mô đun gồm 5 bài học: Khái niệm về mặt côn, tiện côn bằng dao lưỡi rộng, tiện côn bằng cách xoay xiên bàn trượt dọc, tiện côn bằng cách xê dịch ngang ụ động, phương pháp tiện côn bằng thước côn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

    p hvct 30/10/2020 18 1

 • Mô đun 21: Phay, bào mặt phẳng bậc

  Mô đun 21: Phay, bào mặt phẳng bậc

  Mô đun 21: Phay, bào mặt phẳng bậc giúp học viên nắm được cấu tạo, thông số hình học của dao bào xén, mài dao bào; các loại dao phay mặt bậc; phay, bào mặt phẳng bậc,... Đây là giáo trình được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành, dành cho đối tượng sinh viên nghề. Mời các bạn cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số