• Quá trình cung ứng giá trị khách hàng và quản trị marketing của doanh nghiệp thương mại

  Quá trình cung ứng giá trị khách hàng và quản trị marketing của doanh nghiệp thương mại

  Mục tiêu của đề tài là đưa ra một số kiến nghị với hàm ý là các giải pháp nhằm nâng cao hiệu suất mục tiêu trong triển khai quá trình cung ứng giá trị khách hàng theo tiếp cận marketing (MKT) hiện đại của DNTMVN trong thời gian tới khi thị trường thương mại nội địa vận động phát triển phức tạp, nhiều đột biến với mức cạnh tranh cao hơn...

   6 p hvct 18/03/2022 43 0

 • Nghiên cứu quan hệ của mua hàng bền vững và quản trị rủi ro chuỗi cung ứng

  Nghiên cứu quan hệ của mua hàng bền vững và quản trị rủi ro chuỗi cung ứng

  Bài viết nghiên cứu quan hệ của mua hàng bền vững và quản trị rủi ro chuỗi cung ứng thông qua dữ liệu về kết quả hoạt động mua hàng và phỏng vấn các chuyên gia cũng như các nhà quản trị mua trong doanh nghiệp. Mối quan hệ trực tiếp và gián tiếp giữa hai nội dung trên được kiểm chứng bằng kết quả mua hàng và hiệu quả quản trị rủi ro chuỗi...

   8 p hvct 18/03/2022 43 0

 • Phương pháp FMEA trong đánh giá rủi ro chuỗi cung ứng định hướng phát triển bền vững

  Phương pháp FMEA trong đánh giá rủi ro chuỗi cung ứng định hướng phát triển bền vững

  Bài nghiên cứu này sẽ thảo luận về một công cụ đánh giá trong quản trị rủi ro - FMEA trong bối cảnh các chuỗi cung ứng được xây dựng theo định hướng phát triển bền vững, đương đầu với nhiều rủi ro khác nhau. Quản lý chuỗi cung ứng trong thời đại toàn cầu theo định hướng phát triển bền vững phải đối diện với nhiều rủi ro tiềm tàng....

   12 p hvct 18/03/2022 46 0

 • Phát triển nguồn nhân lực Logistics Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4

  Phát triển nguồn nhân lực Logistics Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4

  Phát triển nguồn nhân lực logistics nhằm tận dụng những cơ hội mà Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 mang lại trong việc nâng cao hiệu quả và hiệu suất hoạt động logistics có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trên cơ sở phương pháp nghiên cứu tại bàn, bài viết này trình bày thực trạng và một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực logistics tại Việt Nam...

   10 p hvct 18/03/2022 53 0

 • Chiến lược hợp tác trong chuỗi cung ứng

  Chiến lược hợp tác trong chuỗi cung ứng

  Bài viết sẽ tập trung nhận diện các tình thế, các mối quan hệ tồn tại trong chuỗi, từ đó gợi ý những chiến lược hiệu của cho các doanh nghiệp. Để tồn tại trong một thị trường cạnh tranh mang tính toàn cầu như hiện nay, các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một chiến lược hiệu quả, một lợi thế cạnh tranh bền vững.

   7 p hvct 18/03/2022 36 0

 • Quản trị chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp Việt Nam – vấn đề và giải pháp

  Quản trị chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp Việt Nam – vấn đề và giải pháp

  Bài viết này đưa ra các đánh giá tổng quan về những yếu kém của quản trị chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, những xu hướng mới trong quản trị chuỗi cung ứng trên thế giới và đề xuất một số giải pháp tạo lập các yếu tố nền tảng nhằm thúc đẩy các ứng dụng về quản trị chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp Việt Nam.

   7 p hvct 18/03/2022 42 0

 • Đo lường thực hành chuỗi cung ứng - tình huống tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Đà Nẵng

  Đo lường thực hành chuỗi cung ứng - tình huống tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Đà Nẵng

  Bài viết tập trung vào tổng hợp lý thuyết liên quan tới đo lường thực hành Quản trị chuỗi cung ứng (SCM) và tiến hành đo lường thực hành quản trị chuỗi cung ứng của DNVVN Đà Nẵng, từ đó đưa ra các kiến nghị, hàm ý chính sách giúp cải thiện tình hình SCM tại các DNVVN Đà Nẵng.

   14 p hvct 18/03/2022 40 0

 • Tái cấu trúc chuỗi cung ứng - hướng đi mới cho xuất khẩu dệt may Việt Nam

  Tái cấu trúc chuỗi cung ứng - hướng đi mới cho xuất khẩu dệt may Việt Nam

  Dệt may là ngành có giá trị xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên chuỗi cung ứng mặt hàng dệt may xuất khẩu vẫn còn sơ khai, đem lại giá trị gia tăng thấp cho các nhà sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam. 60%các công ty trong ngành may mặc là gia công cho nước ngoài, trong đó 38% còn lại là các nhà sản xuất gia công hoặc nhà sản xuất thiết bị...

   12 p hvct 18/03/2022 40 0

 • Tài trợ chuỗi cung ứng - giải pháp về vốn và tồn kho của doanh nghiệp

  Tài trợ chuỗi cung ứng - giải pháp về vốn và tồn kho của doanh nghiệp

  Bài viết giới thiệu giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng nhằm giúp doanh nghiệp có thêm một hướng giải quyết những vấn đề nan giải nêu trên, đồng thời góp phần mang lại lợi ích cho tất cả đối tác tham gia trên chuỗi cung ứng.

   14 p hvct 18/03/2022 39 0

 • Đẩy mạnh liên kết trong chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản xuất khẩu tại khu vực miền Trung nước ta

  Đẩy mạnh liên kết trong chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản xuất khẩu tại khu vực miền Trung nước ta

  Bài viết này bằng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với định lượng thông qua thu thập và xử lý các dữ liệu thứ cấp tác giả sẽ khái quát một số vấn đề lý luận về chuỗi cung ứng sản phẩm, nghiên cứu thực trạng chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản xuất khẩu ở khu vực miền Trung nước ta, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm...

   15 p hvct 18/03/2022 42 0

 • Các hình thức tài trợ trên chuỗi cung ứng và thực trạng tài trợ trên chuỗi cung ứng tại doanh nghiệp Việt Nam

  Các hình thức tài trợ trên chuỗi cung ứng và thực trạng tài trợ trên chuỗi cung ứng tại doanh nghiệp Việt Nam

  Trong phạm vi nghiên cứu của bài viết này, tác giả nghiên cứu về các hình thức tài trợ trên chuỗi cung ứng, đặc biệt là hình thức tài trợ chuỗi cung ứng (SCF) và nêu thực trạng tài trợ trên chuỗi cung ứng tại doanh nghiệp Việt Nam.

   10 p hvct 18/03/2022 45 0

 • Sự tác động của rủi ro đến sự liên kết chuỗi cung ứng và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp Việt Nam

  Sự tác động của rủi ro đến sự liên kết chuỗi cung ứng và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp Việt Nam

  Mục đích của nghiên cứu là kiểm tra sự tác động của các nhân tố rủi ro đến sự liên kết và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp khi tham gia trong các chuỗi cung ứng ngành lâm và hải sản Việt Nam. 500 phiếu hỏi được gửi trực tiếp đến đối tượng điều tra và thu thập trong 2 tháng.

   9 p hvct 18/03/2022 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số