• Bài giảng Chi tiết máy - Chương 4: Truyền động đai (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 4: Truyền động đai (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 4: Truyền động đai có nội dung trình bày về khái niệm chung của truyền chuyển động, vật liệu đai và kết cấu bánh đai, các thông số hình học, vận tốc và tỉ số truyền, lực và ứng suất trong dây đai,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   22 p hvct 30/08/2021 18 0

 • Bài giảng Chi tiết máy - Chương 6: Truyền động bánh răng (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 6: Truyền động bánh răng (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 6: Truyền động bánh răng có nội dung trình bày về khái niệm truyền động bánh răng, các thông số hình học bánh răng trụ, lực tác dụng và tải trọng tính, hiệu suất bộ truyền bánh răng, vật liệu và nhiệt luyện bánh răng, ứng suất cho phép, các dạng hỏng và chỉ tiêu tính,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   39 p hvct 30/08/2021 14 0

 • Bài giảng Chi tiết máy - Chương 7: Truyền động trục vít (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 7: Truyền động trục vít (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 7: Truyền động trục vít có nội dung trình bày về khái niệm và các thông số hình học của truyền độc trục vít, động học bộ truyền trục vít, lực tác dụng và tải trọng tính, vật liệu và ứng suất cho phép, hiệu suất truyền động trục vít,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   17 p hvct 30/08/2021 19 0

 • Bài giảng Chi tiết máy - Chương 2: Các chỉ tiêu thiết kế máy (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 2: Các chỉ tiêu thiết kế máy (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 2: Các chỉ tiêu thiết kế máy có nội dung trình bày các kiến thức về độ bền, độ cứng, độ bền mòn, độ chịu nhiệt, độ ổn định dao động, tính toán thiết kế theo độ tin cậy, thiết kế theo các chỉ tiêu khác,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   17 p hvct 30/08/2021 13 0

 • Bài giảng Chi tiết máy - Chương 8: Vít truyền động (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 8: Vít truyền động (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 8: Vít truyền động có nội dung trình bày khái niệm và các thông số hình học của vít truyền động, động học và lực tác dụng, truyền đọng vít - đai ốc, truyền động vít bi,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   12 p hvct 30/08/2021 13 0

 • Bài giảng Chi tiết máy - Chương 12: Hệ thống bôi trơn và làm mát (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 12: Hệ thống bôi trơn và làm mát (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 12: Hệ thống bôi trơn và làm mát có nội dung trình bày về vai trò bôi trơn đối với ma sát và hao mòn trong máy, vật liệu bôi trơn, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát, tính toán hệ thống bôi trơn và làm mát,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   13 p hvct 30/08/2021 13 0

 • Bài giảng Chi tiết máy - Chương 11: Ổ trượt (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 11: Ổ trượt (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 11: Ổ trượt có nội dung trình bày về khái niệm ổ trượt, các dạng bôi trơn, định luật Petroff, nguyên lý bôi trơn thủy động, các dạng hỏng và chỉ tiêu tính, tính toán thiết kế ổ trượt, trình tự tính toán thiết kế ổ trượt, ổ trượt bôi trơn thủy tĩnh,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   13 p hvct 30/08/2021 13 0

 • Bài giảng Chi tiết máy - Chương 14: Khớp nối (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 14: Khớp nối (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 14: Khớp nối có nội dung trình bày về khái niệm của khớp nối, nối trục, ly hợp, ly hợp tự động, ly hợp ma sát, ly hợp một chiều,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   12 p hvct 30/08/2021 15 0

 • Bài giảng Chi tiết máy - Chương 10: Ô lăn (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 10: Ô lăn (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 10: Ô lăn có nội dung trình bày về khái niệm ổ lăn, động học và động lực học ổ lăn, các dạng hỏng và chỉ tiêu lựa chọn ổ lăn, tuổi thọ ổ lăn, lựa chọn ổ theo khả năng tải động, lựa chọn ổ theo khả năng tải tĩnh, định vị và lắp ổ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   17 p hvct 30/08/2021 16 0

 • Bài giảng Chi tiết máy - Chương 13: Lò xo (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 13: Lò xo (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 13: Lò xo có nội dung trình bày về khái niệm của lò xo, vật liệu chế tạo lò xo, lò xo xoắn ốc nén, lò xo xoắn ốc kéo, lò xo xoắn ốc chịu xoắn, lò xo lá, lò xo đĩa,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   13 p hvct 30/08/2021 15 0

 • Bài giảng Chi tiết máy - Chương 9: Trục (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 9: Trục (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 9: Trục có dung trình bày về khái niệm của trục, kết cấu trục, vật liệu chế tạo trục, các dạng hỏng và chỉ tiêu tính, tính trục theo chỉ tiêu độ bền, tính trục theo chỉ tiêu độ cứng, trình tự thiết kế trục,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   14 p hvct 30/08/2021 18 0

 • Bài giảng Chi tiết máy - Chương 15: Chi tiết máy ghép (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 15: Chi tiết máy ghép (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 15: Chi tiết máy ghép có nội dung trình bày về khái niệm của các chi tiết máy ghép, mối ghép then và then hoa, mối ghép hàn, mối ghép bằng độ dôi, mối ghép bằng đinh tán, mối ghép ren,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   43 p hvct 30/08/2021 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số