• Bài giảng Chi tiết máy - Chương 1: Quá trình và phương pháp thiết kế máy (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 1: Quá trình và phương pháp thiết kế máy (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 1: Quá trình và phương pháp thiết kế máy có nội dung trình bày về định nghĩa thiết kế kỹ thuật cơ khí. các giai đoạn của quá trình thiết kế, các phương pháp thiết kế, các chỉ tiêu thiết kế, tiêu chuẩn hóa trong thiết kế, hệ thống đơn vị,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   10 p hvct 30/08/2021 20 0

 • Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 2: Vai trò của CAD

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 2: Vai trò của CAD

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 2: Vai trò của CAD có nội dung trình bày về lợi ích của CAD, phần mềm trong CAD, mô hình hình học trong CAD, công cụ tùy biến màn hình,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   41 p hvct 30/08/2021 16 0

 • Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 0: Mở đầu có nội dung trình bày giới thiệu quá trình thiết kế với sự trợ giúp của máy tính; vai trò, cấu trúc và cơ sở thành lập mô hình trong CAD; quy trình thiết kế ô tô với sự trợ giúp của CAD... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   9 p hvct 30/08/2021 16 0

 • Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 1: Vai trò máy tính trong thiết kế và chế tạo sản phẩm

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 1: Vai trò máy tính trong thiết kế và chế tạo sản phẩm

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 1: Vai trò máy tính trong thiết kế và chế tạo sản phẩm có nội dung trình bày về quá trình thiết kế và chế tạo sản phẩm, CAD/CAM - thiết kế chế tạo với sự trợ giúp của máy tính, một số phần mềm CAD/CAM hiện nay... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   23 p hvct 30/08/2021 15 0

 • Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 3: Các lệnh vẽ cơ bản

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 3: Các lệnh vẽ cơ bản

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 3: Các lệnh vẽ cơ bản có nội dung trình bày về các lệnh vẽ chung và cách phím điều khiển tắt trong chương trình AutoCAD, lệnh line, lệnh circle, lệnh polygon, lệnh rectang,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   34 p hvct 30/08/2021 20 0

 • Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 4: Các lệnh vẽ hình

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 4: Các lệnh vẽ hình

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 4: Các lệnh vẽ hình có nội dung trình bày về các lệnh để vẽ hình như: xline, arc, pline, spline, ellipse, point, point style, measure, divide,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   43 p hvct 30/08/2021 17 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 3: Ứng suất trong đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 3: Ứng suất trong đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 3: Ứng suất trong đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Các loại ứng suất trong đất và các giả thiết cơ bản để tính toán Nội Dung; Xác định ứng suất bản thân; Xác định áp suất đáy móng; Ứng suất tăng thêm trong nền công trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   87 p hvct 30/08/2021 14 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 4: Sức chịu tải của nền đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 4: Sức chịu tải của nền đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 4: Sức chịu tải của nền đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung NỘI DUNG CHÍNH: Lý thuyết sức chịu tải của Terzaghi; Hệ số an toàn; Phương pháp tính sức chịu tải tổng quát và sức chịu tải Meyerhof; Các phương pháp xác định sức chịu tải của nền đất theo TCVN. Mời các bạn cùng tham khảo!

   71 p hvct 30/08/2021 16 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 5: Áp lực đất lên tường chắn

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 5: Áp lực đất lên tường chắn

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 5: Áp lực đất lên tường chắn cung cấp cho người học những kiến thức như: Mở đầu; Các loại áp lực đất và điều kiện sản sinh ra chúng; Xác định áp lực đất lên tường chắn theo lý luận của Rankine; Xác định áp lực đất tĩnh; Xác định áp lực đất theo lý luận của Coulomb. Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p hvct 30/08/2021 17 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 2: Tính chất cơ học của đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 2: Tính chất cơ học của đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 2: Tính chất cơ học của đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Tính thấm nước của đất; Tính ép co và biến dạng của đất; Cường độ chống cắt của đất; Tính đầm chặt của đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   181 p hvct 30/08/2021 16 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 1: Tính chất vật lý của đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 1: Tính chất vật lý của đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 1: Tính chất vật lý của đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Các thể hợp thành đất và tác dụng tương hỗ giữa chúng; Kết cấu, liên kết kết cấu và cấu tạo của đất; Các chỉ tiêu tính chất vật lý của đất; Phân loại đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p hvct 30/08/2021 12 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 6: Xác định độ lún của nền công trình

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 6: Xác định độ lún của nền công trình

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 6: Xác định độ lún của nền công trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Mở đầu; Xác định độ lún cố kết; Tốc độ cố kết của đất; Xác định độ lún ổn định của nền đất theo phương pháp cộng lún từng lớp; Đánh giá quá trình lún thứ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   75 p hvct 30/08/2021 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số