• Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 1 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 1 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm điều khiển số - NC; Lịch sử phát triển điều khiển số; Kỹ thuật NC và CNC; Gia công truyền thống và gia công CNC; Máy công cụ CNC dùng trong công nghiệp; Máy công cụ CNC dùng trong công nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p hvct 30/08/2021 13 0

 • Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 2 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 2 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Máy công cụ truyền thống và máy CNC; Kết cấu cơ bản một máy CNC; Quy trình gia công chi tiết trên máy CNC; Kết cấu cơ bản một máy công cụ CNC; Thiết bị nhập – input device; Truyền dữ liệu thông qua mạng LAN dùng cáp giao tiếp Ethernet trên hệ thống DNC...

   53 p hvct 30/08/2021 14 0

 • Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 3 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 3 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 3 Hệ dụng cụ trên máy công cụ CNC cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hệ dụng cụ; Các thành phần cơ bản của hệ dụng cụ; Một số chức năng của hệ dụng cụ và quản lý dụng cụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p hvct 30/08/2021 15 0

 • Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 4.1 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 4.1 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 4.1 Truyền động trong máy công cụ CNC cung cấp cho người học những kiến thức như: Truyền động trục chính; Nhiệm vụ của truyền động chạy dao; Tính chất của truyền động chạy dao; Cấu trúc hệ truyền động chạy dao; Tính toán truyền động chạy dao; Tính toán tải trọng tĩnh – Static load.

   16 p hvct 30/08/2021 12 0

 • Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 5 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 5 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 5 không đi sâu về cấu trúc và nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển máy công cụ CNC mà chỉ tập trung vào các nguyên lý và các khái niệm cơ bản nhất về cấu thành và sự hoạt động của hệ thống điều khiển máy công cụ CNC

   41 p hvct 30/08/2021 12 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Phần 2

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Kế toán tài chính 1: Phần 2 gồm các nội dung chính như: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   154 p hvct 29/07/2021 20 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Phần 1

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Phần 1

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 là tài liệu học tập và giảng dạy cho sinh viên ngành Kế toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh với những kiến thức chuyên ngành, tạo điều kiện cho các em có các kỹ năng tốt về chuyên ngành kế toán của sinh viên kế toán và các ngành kinh tế khác của trường Đại học Lâm Nghiệp. Nội dung phần 1 gồm có: Kế toán vốn bằng...

   149 p hvct 29/07/2021 31 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị

  Bài giảng Kế toán quản trị

  Nội dung của Bài giảng Kế toán quản trị là nghiên cứu các phương pháp thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác kế toán quản trị nội bộ trong doanh nghiệp như: phân tích chi phí sản xuất kinh doanh; định giá bán sản phẩm; phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận; phân tích các thông tin thích hợp cho việc ra các quyết định trong...

   169 p hvct 29/07/2021 18 0

 • Bài giảng Kế toán trên máy vi tính

  Bài giảng Kế toán trên máy vi tính

  Mục tiêu của Bài giảng Kế toán trên máy vi tính nhằm nâng cao kỹ năng nghề kế toán và khả năng tiếp cận thực tiễn cho sinh viên, trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hệ thống phần mềm kế toán, tiêu chuẩn lựa chọn và đánh giá phần mềm, các loại phần mềm và các nhà cung cấp phần mềm trên thị trường. Cung cấp cho sinh viên quy trình xử...

   241 p hvct 29/07/2021 21 0

 • Bài giảng Kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán là môn học trong khung chương trình đào tạo của ngành kế toán của trường Đại học Lâm nghiệp. Mục tiêu của môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các khái niệm chung trong kiểm toán, các phương pháp kiểm toán, quy trình kiểm toán, báo cáo kiểm toán và chuẩn mực kiểm toán.

   145 p hvct 29/07/2021 20 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán

  Giáo trình Nguyên lý kế toán được thực hiện biên soạn trên nội dung mới nhất những quy định, chuẩn mực, quy tắc điều chỉnh trong lĩnh vực kế toán và dựa trên những kinh nghiệm thực tế giảng dạy của nhóm tác giả. Với mong muốn cung cấp những kiến thức cơ bản về nghề kế toán, bài giảng đã hệ thống những vấn đề bản chất hạch toán sau...

   165 p hvct 29/07/2021 21 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 1 - TS. Trần Thế Nữ

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 1 - TS. Trần Thế Nữ

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 1 trình bày về đối tượng, phương pháp và các nguyên tắc kế toán. Chương này giúp người học biết được khái niệm, vai trò của kế toán; biết được các đặc điểm và phân biệt được các đối tượng của kế toán; nắm được yêu cầu thông tin của kế toán và nguyên tắc kế toán.

   37 p hvct 29/07/2021 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số