• Bài giảng Thiết kế trên máy vi tính

  Bài giảng Thiết kế trên máy vi tính

  Bài giảng Thiết kế trên máy vi tính là học phần khối kiến thức cơ sở, học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thiết kế và tính toán trên máy vi tính.

   151 p hvct 29/10/2021 7 0

 • Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 1 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 1 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những hư hỏng của kết cấu kết cấu công trình; Những nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu kết cấu công trình; Đánh giá tính chất, mức độ hư hỏng công trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p hvct 29/10/2021 5 0

 • Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 2 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 2 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 2 Công tác khảo sát, thiết kế phục vụ sửa chữa và gia cố cung cấp cho người học những kiến thức như: Công tác khảo sát, đánh giá hư hỏng; Công tác thiết kế sửa chữa, gia cố. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p hvct 29/10/2021 5 0

 • Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 3 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 3 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 3 Gia cố kết cấu bê tông cốt thép cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc gia cố; Các giải pháp gia cố kết cấu bê tông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p hvct 29/10/2021 5 0

 • Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 4 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 4 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 4 Kỹ thuật sửa chữa kết cấu bê tông cốt thép cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỹ thuật sửa chữa bề mặt; Kỹ thuật sửa chữa vết nứt; Kỹ thuật sửa chữa rò rỉ, thấm nước; Kỹ thuật sửa chữa bê tông cốt thép chất lượng xấu; Giới thiệu một số hóa chất xây dựng dùng...

   19 p hvct 29/10/2021 5 0

 • Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 5 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 5 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 5 Chống ăn mòn cho kết cấu bê tông cốt thép cung cấp cho người học những kiến thức như: Tác nhân chính gây ăn mòn cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép; Giải pháp chung bảo vệ chống ăn mòn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p hvct 29/10/2021 5 0

 • Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 2: Thủy tĩnh học

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 2: Thủy tĩnh học

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 2: Thủy tĩnh học cung cấp cho người học những kiến thức như: Áp suất thủy tĩnh – áp lực; Phương trình vi phân cơ bản của chất lỏng cân bằng; Sự cân bằng của chất lỏng trọng lực; Áp lực của chất lỏng tác dụng lên thành phẳng; Áp lực của chất lỏng tác dụng lên thành cong. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p hvct 29/10/2021 7 0

 • Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 1: Mở đầu cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa khoa học thủy lực - phạm vi ứng dụng; Sơ lược lịch sử phát triển của khoa học thủy lực; Khái niệm chất lỏng trong thủy lực; Những đặc tính vật lý cơ bản của chất lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p hvct 29/10/2021 7 0

 • Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 3: Cơ sở động lực học chất lỏng

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 3: Cơ sở động lực học chất lỏng

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 3: Cơ sở động lực học chất lỏng cung cấp cho người học những kiến thức như: Những khái niệm chung; Chuyển động không ổn định và chuyển động ổn định; Quỹ đạo, đường dòng, dòng nguyên tố và dòng chảy; Những yếu tố thủy lực của dòng chảy; Phân loại dòng chảy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p hvct 29/10/2021 6 0

 • Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 4: Tổn thất cột nước trong dòng chảy

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 4: Tổn thất cột nước trong dòng chảy

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 4: Tổn thất cột nước trong dòng chảy cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân loại tổn thất; Thí nghiệm reynold – tiêu chuẩn phân biệt 2 trạng thái chảy; Công thức tính tổn thất dọc đường; Trạng thái chảy tầng trong ống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p hvct 29/10/2021 7 0

 • Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 6: Dòng chảy ổn định trong ống có áp

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 6: Dòng chảy ổn định trong ống có áp

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 6: Dòng chảy ổn định trong ống có áp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ bản; Tính toán thủy lực ống dài; Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p hvct 29/10/2021 6 0

 • Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 7: Dòng chảy đều không áp trong kênh

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 7: Dòng chảy đều không áp trong kênh

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 7: Dòng chảy đều không áp trong kênh cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung; Mặt cắt kênh; Các bài toán về kênh hình thang; Tính toán kênh phức tạp; Lưu tốc tính toán cho phép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p hvct 29/10/2021 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số