• Tập bài giảng Marketing căn bản

  Tập bài giảng Marketing căn bản

  Tập bài giảng Marketing căn bản gồm có 7 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 1: khái quát chung về marketing; chương 2: hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing; chương 3: lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường; chương 4: các quyết định về sản phẩm; chương 5: các quyết định về giá; chương 6: các quyết định về phân...

   209 p hvct 28/11/2021 4 0

 • Tập bài giảng Quản trị chiến lược

  Tập bài giảng Quản trị chiến lược

  Tập bài giảng Quản trị chiến lược gồm có 7 chương với những nội dung chính của từng chương như sau: tổng quan về quản trị chiến lược; phân tích và dự báo môi trường kinh doanh của doanh nghiệp; lợi thế cạnh tranh; chiến lược cấp doanh nghiệp; chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và cấp chức năng; kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến lược....

   206 p hvct 28/11/2021 4 0

 • Tập bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế

  Tập bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế

  Tập bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác dạy và học học phần Quản trị kinh doanh quốc tế cho đối tượng là sinh viên đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Nội dung bài giảng được xây dửng với 4 chương, trình bày một số kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về quản trị kinh doanh...

   158 p hvct 28/11/2021 4 0

 • Tập bài giảng Quản trị doanh nghiệp

  Tập bài giảng Quản trị doanh nghiệp

  Tập bài giảng Quản trị doanh nghiệpgồm có 8 chương với những nội dung chính như sau: Tổng quan về quản trị doanh nghiệp; hoạch định chương trình quản trị doanh nghiệp; quản trị nhân sự trong doanh nghiệp; quản trị đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp; quản trị cung ứng nguyên vật liệu; quản trị tiêu thụ; quản trị các hoạt động tài chính; hiệu...

   211 p hvct 28/11/2021 4 0

 • Tập bài giảng Quản trị chất lượng

  Tập bài giảng Quản trị chất lượng

  Tập bài giảng Quản trị chất lượng được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác dạy và học học phần Quản trị chất lượng cho đối tượng là sinh viên đại học ngành Quản trị kinh doanh. Tập bài giảng được xây dựng với bố cục gồm 5 chương như sau: Chương 1 - tổng quan về quản trị chất lượng; chương 2 - hệ thống quản trị...

   207 p hvct 28/11/2021 5 0

 • Tập bài giảng Quản trị sản xuất tác nghiệp

  Tập bài giảng Quản trị sản xuất tác nghiệp

  Tập bài giảng Quản trị sản xuất tác nghiệp gồm có 8 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 1 - khái quát về quản trị sản xuất tác nghiệp; chương 2 - dự báo trong quản trị sản xuất; chương 3 - thiết kế sản phẩm, công nghệ và hoạch định công suất; chương 4 - định vị doanh nghiệp và bố trí sản xuất trong doanh nghiệp; chương 5 -...

   202 p hvct 28/11/2021 3 0

 • Tập bài giảng Đồ họa máy tính

  Tập bài giảng Đồ họa máy tính

  Tập bài giảng Đồ họa máy tính gồm có 6 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1 tổng quan về đồ hoạ máy tính, chương 2 các giải thuật xây dựng các thực thể cơ sở, chương 3 các giải thuật đồ hoạ cơ sở, chương 4 các phép biến đổi hình học 2 chiều, chương 5 các phép biến đổi hình học 3 chiều, chương 6 màu sắc trong đồ họa. Mời...

   227 p hvct 28/11/2021 3 0

 • Tập bài giảng Truyền số liệu

  Tập bài giảng Truyền số liệu

  Tập bài giảng Truyền số liệu được chia làm 6 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 1: khái niệm chung; chương 2: mã hóa và điều chế; chương 3: dồn kênh, phân kênh; chương 4: truyền dẫn đồng bộ và bất đồng bộ; chương 5: điều khiển liên kết dữ liệu; chương 6: chuyển mạch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   206 p hvct 28/11/2021 3 0

 • Tập bài giảng Thiết kế mạng - ThS. Trần Văn Long, ThS. Trần Đình Tùng (Biên soạn)

  Tập bài giảng Thiết kế mạng - ThS. Trần Văn Long, ThS. Trần Đình Tùng (Biên soạn)

  Tập bài giảng Thiết kế mạng được chia làm 6 chương như sau: Chương 1 - Mạng cục bộ, Chương 2 - Cơ sở về cầu nối, Chương 3 - Cơ sở về bộ chuyển mạch, Chương 4 - Cơ sở về bộ chọn đường, Chương 5 - Công nghệ Wireless, Chương 6 - Thiết kế mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   222 p hvct 28/11/2021 3 0

 • Tập bài giảng Xử lý tín hiệu số

  Tập bài giảng Xử lý tín hiệu số

  Tập bài giảng Xử lý tín hiệu số được biên soạn cho đối tượng sinh viên cao đẳng và đại học các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và Điện – Điện tử. Tập bài giảng được chia làm 4 chương như sau: Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc, chương 2: biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền Z, chương 3: biểu diễn hệ thống...

   262 p hvct 28/11/2021 3 0

 • Tập bài giảng Thực hành lập trình CSDL với VB.net

  Tập bài giảng Thực hành lập trình CSDL với VB.net

  Tập bài giảng Thực hành lập trình CSDL với VB.net được biên soạn theo hướng tiếp cận kỹ năng nhằm giúp cho sinh viên nhanh chóng tiếp thu và sử dụng được các công cụ của VB.NET cũng như lập trình được để phát triển các ứng dụng trong thực tế. Nội dung tập bài giảng được tổ chức thành 4 bài như sau: Bài 1: Sử dụng VB.NET lập trình trên Form...

   308 p hvct 28/11/2021 4 0

 • Tập bài giảng Thực hành kỹ thuật lập trình

  Tập bài giảng Thực hành kỹ thuật lập trình

  Tập bài giảng Thực hành kỹ thuật lập trình gồm có 3 bài: Bài 1 - lập trình trên form làm việc với các cấu trúc dữ liệu đơn giản, bài 2 - lập trình trên form xử lý các cấu trúc dữ liệu nâng cao, bài 3 - lập trình trên form bước đầu thao tác với cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   303 p hvct 28/11/2021 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số