• Những gì người ta không dạy bạn tại trường Kinh doanh Harvard

    Những gì người ta không dạy bạn tại trường Kinh doanh Harvard

    Tài liệu "Những gì người ta không dạy bạn tại trường kinh doanh Harvard" giới thiệu tới người đọc những điều mà trường Harvard đã không dạy bạn như nghệ thuật đoán người, đừng xem ý kiến là giải đáp, sử dụng khả năng nhạy cảm, tích cực quan sát, tích cực lắng nghe, tạo những ấn tượng có ích,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

      p hvct 29/10/2020 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số