• Giáo trình Marketing căn bản

  Giáo trình Marketing căn bản

  "Giáo trình Marketing căn bản" trình bày nhập môn marketing; hành vi khách hàng; thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu; chiến lược sản phẩm; chiến lược giá cả; chiến lược phân phối; chiến lược xúc tiến. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức, phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu.

   41 p hvct 28/02/2021 61 0

 • Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 1 - Nguyễn Thị Thanh Hoa

  Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 1 - Nguyễn Thị Thanh Hoa

  Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 1 gồm 2 chương với các nội dung khái quát về hành vi khách hàng; hành vi người tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

   76 p hvct 28/02/2021 49 0

 • Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 2 - Nguyễn Thị Thanh Hoa

  Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 2 - Nguyễn Thị Thanh Hoa

  Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 2 nối tiếp phần 1 với 3 chương tìm hiểu về quá trình mua của người tiêu dùng; hành vi khách hàng tổ chức và các yếu tố ảnh hưởng; quá trình mua của khách hàng tổ chức.

   52 p hvct 28/02/2021 50 0

 • Giáo trình Marketing - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Cao đẳng)

  Giáo trình Marketing - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Cao đẳng)

  Cấu trúc chung của giáo trình Marketing bao gồm 6 chương được trình bày như sau: Tổng quan về Marketing; hệ thống nghiên cứu thông tin và môi trường marketing; nghiên cứu hành vi khách hàng và phân đoạn thị trường; chiến lược sản phẩm; thiết kế giá cả cho hàng hóa và phân phối sản phẩm; chiến lược yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá.

   129 p hvct 25/01/2021 57 0

 • Giáo trình Kỹ năng bán hàng - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ năng bán hàng - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ năng bán hàng sẽ giúp các bạn sinh viên sẽ được tiếp cận những nội dung cơ bản về bán hàng như quá trình bán hàng, những tiêu chuẩn cần có của nhân viên bán hàng hiệu quả. Đồng thời, nhấn mạnh vào các kỹ năng bán hàng như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng phục vụ khách hàng, kỹ năng duy trì mối quan hệ với...

   74 p hvct 25/01/2021 67 0

 • Giáo trình Marketing

  Giáo trình Marketing

  Giáo trình Marketing gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về Marketing, hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing, môi trường marketing, hành vi của người tiêu dùng, phân đoạn thị trường - Lựa chọn thị trường mục tiêu, chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến lược xúc tiến hỗn hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   170 p hvct 10/12/2020 64 0

 • Giáo trình Marketing căn bản - NXB Giáo dục

  Giáo trình Marketing căn bản - NXB Giáo dục

  Hãy tham khảo Giáo trình Marketing căn bản - NXB Giáo dục dưới đây trình bày nội dung về cơ sở các quyết định Marketing, chính sách sản phẩm, chính sách giá cả, chính sách kênh phân phối, chính sách truyền thông marketing.

    p hvct 30/10/2020 62 0

 • Giáo trình Cơ sở hình thành giá cả - NXB Tài chính

  Giáo trình Cơ sở hình thành giá cả - NXB Tài chính

  Giáo trình Cơ sở hình thành giá cả dưới đây nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản chất kinh tế giá cả, sự hình thành giá cả và phương pháp định giá.

    p hvct 30/10/2020 68 0

 • Giáo trình kỹ năng giao tiếp - ThS.Chu Văn Đức (Chủ biên)

  Giáo trình kỹ năng giao tiếp - ThS.Chu Văn Đức (Chủ biên)

  Giáo trình kỹ năng giao tiếp - ThS.Chu Văn Đức (Chủ biên) có kết cấu gồm 11 chương trình bày các nội dung: khái quát chung về giao tiếp, cấu trúc của giao tiếp, các phương tiện giao tiếp, phong cách giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp cơ bản,...

    p hvct 30/10/2020 51 0

 • Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị - NXB Xây Dựng

  Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị - NXB Xây Dựng

  Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị - NXB Xây Dựng trình bày về phân phối và định giá sản phẩm, dịch vụ công cộng trong các đô thị được trình bày theo phương cách phù hợp với điều kiện của 1 nước đang phát triển áp dụng mô hình kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.

    p hvct 30/10/2020 81 0

 • Giáo trình Phân tích kinh doanh - PGS.TS. Nguyễn Văn Công

  Giáo trình Phân tích kinh doanh - PGS.TS. Nguyễn Văn Công

  Giáo trình Phân tích kinh doanh - PGS.TS. Nguyễn Văn Công trình bày các nội dung chính sau: cơ sở lý luận của phân tích kinh doanh, phân tích hoạt động kinh doanh. Cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

    p hvct 30/10/2020 50 0

 • Giáo trình Thương mại điện tử - Nguyễn Cửu Long

  Giáo trình Thương mại điện tử - Nguyễn Cửu Long

  Giáo trình Thương mại điện tử do Nguyễn Cửu Long biên soạn có kết cấu nội dung gồm 7 chương, trình bày tổng quan về thương mại điện tử, mô hình hoạt động của thương mại truyền thống, chuẩn bị một thương vụ mua hàng, quản lý các thương vụ mua hàng trên website,...Mời các bạn cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 77 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số