• Ebook Tư duy lại nghệ thuật bán hàng: Phần 2

  Ebook Tư duy lại nghệ thuật bán hàng: Phần 2

  Tiếp tục phần 1, Ebook Tư duy lại nghệ thuật bán hàng phần 2 chia sẻ những tư duy mới về đinh vị trong tư duy bán hàng, những khó khăn, và các kinh nghiệm, kỷ luật trong bán hàng. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   113 p hvct 23/05/2022 82 0

 • Ebook Tư duy lại nghệ thuật bán hàng: Phần 1

  Ebook Tư duy lại nghệ thuật bán hàng: Phần 1

  Đọc cuốn sách Tư duy lại nghệ thuật bán hàng phần 1, chúng ta sẽ thay đổi tư duy bán hàng truyền thống, thay thế những phán đoán phi thường và có tư duy một cách khác biệt để giải quyết vấn đề. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   101 p hvct 23/05/2022 58 0

 • Ebook Kỹ thuật bán hàng: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật bán hàng: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật bán hàng phần 1 giới thiệu chung về kỹ thuật bán hàng, các khái niệm, nhiệm vụ bán hàng, kỹ thuật gây ảnh hưởng tâm lý khách hàng, quá trình tìm hiểu khách hàng và nghệ thuật giao tiếp với khách hàng. Mời các bạn tham khảo!

   184 p hvct 28/04/2022 72 1

 • Ebook Kỹ thuật bán hàng: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật bán hàng: Phần 2

  Tiếp tục phần 1, Ebook Kỹ thuật bán hàng phần 2 trình bày về tìm hiểu nhu cầu khách hàng, lời chào hàng, dùng lý lẽ thuyết phục khách hàng, nguyên nhân và cách đối phố với sự phản đối khách hàng và các trở ngại của cuộc nói chuyện, cách chống đỡ và phản ứng trước sự từ chối của khách hàng, thương lương về giá cả, làm thế nào để kết...

   232 p hvct 28/04/2022 67 1

 • Giáo trình Marketing căn bản

  Giáo trình Marketing căn bản

  "Giáo trình Marketing căn bản" trình bày nhập môn marketing; hành vi khách hàng; thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu; chiến lược sản phẩm; chiến lược giá cả; chiến lược phân phối; chiến lược xúc tiến. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức, phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu.

   41 p hvct 28/02/2021 147 0

 • Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 1 - Nguyễn Thị Thanh Hoa

  Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 1 - Nguyễn Thị Thanh Hoa

  Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 1 gồm 2 chương với các nội dung khái quát về hành vi khách hàng; hành vi người tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

   76 p hvct 28/02/2021 117 0

 • Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 2 - Nguyễn Thị Thanh Hoa

  Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 2 - Nguyễn Thị Thanh Hoa

  Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 2 nối tiếp phần 1 với 3 chương tìm hiểu về quá trình mua của người tiêu dùng; hành vi khách hàng tổ chức và các yếu tố ảnh hưởng; quá trình mua của khách hàng tổ chức.

   52 p hvct 28/02/2021 120 0

 • Giáo trình Marketing - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Cao đẳng)

  Giáo trình Marketing - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Cao đẳng)

  Cấu trúc chung của giáo trình Marketing bao gồm 6 chương được trình bày như sau: Tổng quan về Marketing; hệ thống nghiên cứu thông tin và môi trường marketing; nghiên cứu hành vi khách hàng và phân đoạn thị trường; chiến lược sản phẩm; thiết kế giá cả cho hàng hóa và phân phối sản phẩm; chiến lược yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá.

   129 p hvct 25/01/2021 149 0

 • Giáo trình Kỹ năng bán hàng - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ năng bán hàng - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ năng bán hàng sẽ giúp các bạn sinh viên sẽ được tiếp cận những nội dung cơ bản về bán hàng như quá trình bán hàng, những tiêu chuẩn cần có của nhân viên bán hàng hiệu quả. Đồng thời, nhấn mạnh vào các kỹ năng bán hàng như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng phục vụ khách hàng, kỹ năng duy trì mối quan hệ với...

   74 p hvct 25/01/2021 166 0

 • Giáo trình Marketing

  Giáo trình Marketing

  Giáo trình Marketing gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về Marketing, hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing, môi trường marketing, hành vi của người tiêu dùng, phân đoạn thị trường - Lựa chọn thị trường mục tiêu, chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến lược xúc tiến hỗn hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   170 p hvct 10/12/2020 141 0

 • Giáo trình Marketing căn bản - NXB Giáo dục

  Giáo trình Marketing căn bản - NXB Giáo dục

  Hãy tham khảo Giáo trình Marketing căn bản - NXB Giáo dục dưới đây trình bày nội dung về cơ sở các quyết định Marketing, chính sách sản phẩm, chính sách giá cả, chính sách kênh phân phối, chính sách truyền thông marketing.

    p hvct 30/10/2020 201 0

 • Giáo trình Cơ sở hình thành giá cả - NXB Tài chính

  Giáo trình Cơ sở hình thành giá cả - NXB Tài chính

  Giáo trình Cơ sở hình thành giá cả dưới đây nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản chất kinh tế giá cả, sự hình thành giá cả và phương pháp định giá.

    p hvct 30/10/2020 233 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số