Bộ tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ tài liệu này tổng hợp một số tài liệu nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Quản trị doanh nghiệp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; cách thức tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động quản lý nguồn nhân lực cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản khác. Mời các bạn cùng tham khảo.
Tài liệu trong bộ sưu tập