• Chương trình môn học Sinh lý học (MH 01)

  Chương trình môn học Sinh lý học (MH 01)

  Chương trình môn học Sinh lý học (MH 01) được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt được những thông tin tổng quan về môn học như vị trí tính chất của môn học, mục tiêu môn học, nội dung môn học, hướng dẫn thực hiện mô đun. Đây là môn học cơ sở của ngành Chăm sóc da, do đó với các bạn theo học chuyên ngành này thì đây là tài liệu hữu ích.

    p hvct 29/10/2020 16 0

 • Chương trình môn học: Kiến thức về da (MH03)

  Chương trình môn học: Kiến thức về da (MH03)

  Chương trình môn học: Kiến thức về da (MH03) cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản của môn học này như vị trí tính chất môn học; mục tiêu môn học; nội dung chính trong môn học; phương pháp đánh giá chất lượng học viên trong môn học. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt những thông tin cụ thể.

    p hvct 29/10/2020 35 0

 • Chương trình môn học: Kiến thức tổng quát (MH02)

  Chương trình môn học: Kiến thức tổng quát (MH02)

  Kiến thức tổng quát là một môn học thuộc chuyên nghề Kỹ thuật chăm sóc da. Các bạn đang chuẩn bị học môn này mời tham khảo tài liệu Chương trình môn học: Kiến thức tổng quát (MH02) dưới đây để biết được những thông tin tổng quát, cơ bản về môn học để từ đó có sự chuẩn bị cho môn học một cách tốt nhất.

    p hvct 29/10/2020 29 0

 • Chương trình mô đun: Thực hành chăm sóc mặt theo phong cách Nhật Bản

  Chương trình mô đun: Thực hành chăm sóc mặt theo phong cách Nhật Bản

  Mời các bạn tham khảo Chương trình mô đun: Thực hành chăm sóc mặt theo phong cách Nhật Bản sau đây để biết được những thông tin chính của chương trình đào tạo môn học như thời gian đào tạo, vị trí tính chất mô đun, mục tiêu mô đun, nội dung chương trình học của mô đun, hướng dẫn thực hiện mô đun.

    p hvct 29/10/2020 23 0

 • Chương trình mô đun: Thực hành chăm sóc cơ thể theo phong cách Nhật Bản

  Chương trình mô đun: Thực hành chăm sóc cơ thể theo phong cách Nhật Bản

  Chương trình mô đun: Thực hành chăm sóc cơ thể theo phong cách Nhật Bản trình bày những thông tin chung về quá trình dạy và học đối với môn học như thời gian đào tạo, vị trí tính chất mô đun, mục tiêu mô đun, nội dung chương trình học của mô đun, hướng dẫn thực hiện mô đun,... Mời các bạn tham khảo.

    p hvct 29/10/2020 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số