• Bài giảng Chi tiết máy - Chương 3: Truyền dẫn cơ khí trong máy (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 3: Truyền dẫn cơ khí trong máy (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 3: Truyền dẫn cơ khí trong máy có nội dung trình bày về chức năng, yêu cầu, phân loại, hộp giảm tốc, các bộ truyền có chi tiết trung gian, hộp tốc độ, truyền động vô cấp, cơ cấu phụ để hiệu chỉnh sai số trong truyền dẫn,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   14 p hvct 30/08/2021 10 0

 • Bài giảng Chi tiết máy - Chương 5: Truyền động xích (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 5: Truyền động xích (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 5: Truyền động xích có nội dung trình bày về khái niệm truyền động xích, kết cấu xích và đĩa xích truyền động, các thông số hình học, động học bộ truyền xích, động lực học bộ truyền xích, tính toán bộ truyền xích,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   16 p hvct 30/08/2021 8 0

 • Bài giảng Chi tiết máy - Chương 4: Truyền động đai (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 4: Truyền động đai (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 4: Truyền động đai có nội dung trình bày về khái niệm chung của truyền chuyển động, vật liệu đai và kết cấu bánh đai, các thông số hình học, vận tốc và tỉ số truyền, lực và ứng suất trong dây đai,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   22 p hvct 30/08/2021 12 0

 • Bài giảng Chi tiết máy - Chương 6: Truyền động bánh răng (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 6: Truyền động bánh răng (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 6: Truyền động bánh răng có nội dung trình bày về khái niệm truyền động bánh răng, các thông số hình học bánh răng trụ, lực tác dụng và tải trọng tính, hiệu suất bộ truyền bánh răng, vật liệu và nhiệt luyện bánh răng, ứng suất cho phép, các dạng hỏng và chỉ tiêu tính,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   39 p hvct 30/08/2021 8 0

 • Bài giảng Chi tiết máy - Chương 7: Truyền động trục vít (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 7: Truyền động trục vít (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 7: Truyền động trục vít có nội dung trình bày về khái niệm và các thông số hình học của truyền độc trục vít, động học bộ truyền trục vít, lực tác dụng và tải trọng tính, vật liệu và ứng suất cho phép, hiệu suất truyền động trục vít,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   17 p hvct 30/08/2021 10 0

 • Bài giảng Chi tiết máy - Chương 2: Các chỉ tiêu thiết kế máy (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 2: Các chỉ tiêu thiết kế máy (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 2: Các chỉ tiêu thiết kế máy có nội dung trình bày các kiến thức về độ bền, độ cứng, độ bền mòn, độ chịu nhiệt, độ ổn định dao động, tính toán thiết kế theo độ tin cậy, thiết kế theo các chỉ tiêu khác,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   17 p hvct 30/08/2021 7 0

 • Bài giảng Chi tiết máy - Chương 8: Vít truyền động (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 8: Vít truyền động (Nguyễn Thanh Nam)

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 8: Vít truyền động có nội dung trình bày khái niệm và các thông số hình học của vít truyền động, động học và lực tác dụng, truyền đọng vít - đai ốc, truyền động vít bi,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   12 p hvct 30/08/2021 5 0

 • Giáo trình Tiện cơ bản

  Giáo trình Tiện cơ bản

  Mục đích chính của giáo trình mô đun Tiện cơ bản cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức chính yếu nhất của mô đun mang tính hệ thống, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nghiên cứu và thực hành làm ra sản phẩm. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo tích cực mang tính thống nhất về mặt cấu trúc, nội dung mà cán bộ giảng dạy cần trang bị cho sinh...

   96 p hvct 31/07/2021 10 0

 • Giáo trình Máy cắt kim loại: Phần 1

  Giáo trình Máy cắt kim loại: Phần 1

  Giáo trình Máy cắt kim loại: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở lý luận chung về máy cắt kim loại; Máy tiện; Máy khoan; Máy doa; Máy phay; Máy chuyển động thẳng; Máy mài; Máy gia công bánh răng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   169 p hvct 31/07/2021 10 0

 • Giáo trình Máy cắt kim loại: Phần 2

  Giáo trình Máy cắt kim loại: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Máy cắt kim loại: Phần 2 Máy cắt kim loại điều khiển theo chương trình số cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ CNC; Máy cắt kim loại CNC. Mời các bạn cùng tham khảo!

   91 p hvct 31/07/2021 11 0

 • Giáo trình Cấu tạo ô tô và máy kéo: Phần 1

  Giáo trình Cấu tạo ô tô và máy kéo: Phần 1

  Giáo trình Cấu tạo ô tô và máy kéo gồm có 10 chương. Nội dung phần 1 gồm có Đại cương ô tô và máy kéo; Cấu tạo động cơ đốt trong; Cơ sở lý thuyết động cơ đốt trong; Cơ cấu biến tay quay; Cơ cấu phân phối khí; Hệ thống bôi trơn; Hệ thống làm mát; Hệ thống cung cấp nhiên liệu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   176 p hvct 31/07/2021 12 0

 • Giáo trình Máy động lực

  Giáo trình Máy động lực

  Giáo trình Máy động lực cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở lý thuyết động cơ đốt trong; Cơ cấu biên tay quay; Cơ cấu phân phối khí; Hệ thống bôi trơn; Hệ thống làm mát; Hệ thống cung cấp nhiên liệu; Hệ thống đánh lửa trên động cơ xăng; Hệ thống khởi động.

   150 p hvct 31/07/2021 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số