• Bài giảng Chi tiết máy: Chương 1 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 1 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 1 cung cấp cho người học một số vấn đề cơ bản về chi tiết máy như: Giới thiệu chung, tải trọng và ứng suất, các chỉ tiêu về khả năng làm việc, đồ bền mỏi, độ tin cậy, tính toán thiết kế chi tiết máy. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   38 p hvct 31/05/2021 2 0

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 2 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 2 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 2 cung cấp kiến thức về các tiết máy ghép như: Ghép bằng đinh tán, ghép bằng hàn, ghép bằng ren, ghép bằng then và then hoa, ghép bằng độ dôi,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p hvct 31/05/2021 2 0

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 3 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 3 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 3 cung cấp kiến thức về truyền động đai như: Khái niệm chung, cơ sở tính toán, hiện tượng trượt trong đai, ứng suất trên đai, phương pháp căng đai,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p hvct 31/05/2021 2 0

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 4 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 4 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 4 cung cấp kiến thức về truyền động xích như: Khái niệm chung, cơ sở tính toán, thiết kế bộ truyền xích, khoảng cách trục và số mắt xích, số răng đĩa xích,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   30 p hvct 31/05/2021 5 0

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 5 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 5 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 5 cung cấp kiến thức về truyền động bánh răng như: Nguyên lý truyền động, phân loại, chế tạo, các thông số cơ bản, đánh giá bộ truyền bánh răng, cấu tạo bánh răng,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   67 p hvct 31/05/2021 3 0

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 6 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 6 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 6 cung cấp kiến thức như: Cấu tạo và nguyên tắc truyền động, phân loại trục vít, thông số hình học, hiệu suất truyền động,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p hvct 31/05/2021 2 0

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 7 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 7 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 7 cung cấp kiến thức như: Khái niệm chung, kết cấu trục, vật liệu chế tạo trục, dạng hỏng và chỉ tiêu tính, tính trục theo chỉ tiêu độ bền, tính trục theo độ cứng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   18 p hvct 31/05/2021 2 0

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 8 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 8 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 8 cung cấp kiến thức như: Giới thiệu chung, động học và động lực học ổ lăn, dạng hỏng và chỉ tiêu lựa chọn ổ lăn, tuổi thọ và độ tin cậy ổ lăn, lựa chọn ổ lăn theo khả năng tải động,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   25 p hvct 31/05/2021 2 0

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 9 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 9 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 9 cung cấp kiến thức như: Cấu tạo ổ trượt, các dạng chịu tải, kết cấu ổ trượt, vật liệu lót ổ, ma sát và bôi trơn ổ trượt, tính toán ổ trượt bôi trơn ma sát ướt,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   19 p hvct 31/05/2021 2 0

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 10 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 10 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 10 cung cấp kiến thức như: Công dụng của lò xo, phân loại lò xo theo tải trọng tác dụng, phân loại lò xo theo dạng kết cấu, tải trọng tác dụng lên dây lò xo, chuyển vị của lò xo,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   17 p hvct 31/05/2021 2 0

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 11 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 11 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 11 cung cấp kiến thức như: Các dạng chuyển động, đánh giá, vận tốc, hiệu suất và tỉ số truyền, tính toán truyền động vít – đai ốc,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   9 p hvct 31/05/2021 2 0

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 12 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 12 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy - Chương 12 cung cấp kiến thức như: Nối trục, nối trục chặt, nối trục ống, nối trục đĩa, nối trục răng, nối trục xích, nối trục đàn hồi, nối trục ống lò xo,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   4 p hvct 31/05/2021 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số