Bài giảng Chi tiết máy - Chương 4: Truyền động đai (Nguyễn Thanh Nam)

Bài giảng Chi tiết máy - Chương 4: Truyền động đai có nội dung trình bày về khái niệm chung của truyền chuyển động, vật liệu đai và kết cấu bánh đai, các thông số hình học, vận tốc và tỉ số truyền, lực và ứng suất trong dây đai,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.