Bài giảng Hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử

Tập bài giảng Hệ thống nhiên liệu diesel điều khiển điện tử được biên soạn trên cơ sở các bài giảng đã được sử dụng lâu nay cho học phần cùng tên, có bổ sung các kiến thức chuyên ngành mới để phù hợp với thực tiễn ở nước ta để làm tài liệu học tập chính cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật ôtô khi học học phần này.