Bài giảng Kết cấu Bê tông cốt thép 2 (Phần kết cấu nhà cửa) - ThS. Lê Đức Hiển

Bài giảng Kết cấu Bê tông cốt thép 2 (Phần kết cấu nhà cửa) cung cấp cho người học những kiến thức như: Kết cấu sàn bê tông cốt thép; Kết cấu dầm bê tông cốt thép; Khung bê tông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo!