Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng

Tập bài giảng được biên soạn với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giảng dạy, nghiên cứu và học tập tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định và cũng là tài liệu tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực chiếu sáng, các hội viên của Hội chiếu sáng đô thị Việt Nam. Nội dung bài giảng được trình bày cụ thể như: Những khái niệm cơ bản về ánh sáng; Cấu tạo của đèn và bộ đèn chiếu sáng; Hệ thống điện chiếu sáng; Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và quản lý hệ thống chiếu sáng; Ứng dụng phần mềm thiết kế chiếu sáng.