Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống

Tập bài giảng được biên soạn với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giảng dạy, nghiên cứu và học tập tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định và cũng là tài liệu tham khảo cho các đơn vị sản xuất liên quan. Bài giảng được chia làm 5 chương được trình bày như sau: Đặc điểm chung về vận hành hệ thống điện; Chế độ hệ thống điện; Vận hành các phần tử trong hệ thống điện; Điều khiển công suất trong hệ thống điện; Tự động điều khiển tổ hợp Tuabin- máy phát.