Bài giảng Vật lý đại cương A2 - HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Bài giảng Vật lý đại cương A2 gồm 8 chương, trình bày các kiến thức về dao động điện từ, giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, phân cực ánh sáng, thuyết tương đối hẹp, quang học lượng tử, cơ học lượng tử, vật lí nguyên tử. Mời bạn đọc tham khảo.