Chương trình dạy nghề trình độ Sơ cấp: Chăm sóc thẩm mỹ

Mời các bạn tham khảo tài liệu Chương trình dạy nghề trình độ Sơ cấp: Chăm sóc thẩm mỹ sau đây để bổ sung thêm những thông tin về môn học như đối tượng đào tạo, thời gian đào tạo, mục tiêu đào tạo, danh mục môn học, mô đun đào tạo, môn thi và hình thức thi cùng một số nội dung khác.