Chương trình môn học: Thiết kế thời trang áo jacket, veston nữ một lớp (MH25)

Chương trình môn học: Thiết kế thời trang áo jacket, veston nữ một lớp (MH25) trình bày thông tin về môn học, nội dung cơ bản của các bài học trong chương trình mô đun. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.