Ebook Cơ điện tử - Tự thiết kế lắp ráp 48 mạch điện thông minh - NXB Khoa học kỹ thuật

Ebook Cơ điện tử - Tự thiết kế lắp ráp 48 mạch điện thông minh - NXB Khoa học kỹ thuật với 14 chương trình bày các kiến thức về hệ thống âm thanh trên xe hơi, nhận biết tiếng nói, thiết bị lưu trữ, các thiết bị nhập, máy tính trên xe hơi, bảo vệ và tính an toàn,... Mời các bạn cùng tham khảo.