Ebook Công nghệ bào chế dược phẩm - PGS.TS. Hoàng Minh Châu

Sách Công nghệ bào chế dược phẩm do PGS.TS. Hoàng Minh Châu biên soạn bao gồm ba phần chính: đại cương về công nghệ bào chế dược phẩm, các quá trình công nghệ cơ bản trong công nghệ bào chế dược phẩm, công nghệ bào chế một số dạng thuốc. Đây là tài liệu hữu ích cho những bạn sinh viên, cán bộ y tế theo chuyên ngành Dược.