Ebook Hướng dẫn áp dụng công nghệ xử lý nước thải y tế: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook với các nội dung: hướng dẫn lựa chọn công nghệ xử lý nước thải y tế; một số lưu ý trong thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế; một số lưu ý trong quá trình thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải y tế; một số lưu ý trong vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải y tế. Mời các bạn cùng tham khảo.