Ebook Thiết bị cơ khí xưởng cán - TS. Hà Tiến Hoàng

Thiết bị cơ khí xưởng cán do TS. Hà Tiến Hoàng biên soạn gồm có hai phần với những nội dung về những thiết bị chính và những thiết bị phụ trợ. Tài liệu này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về nguyên lý làm việc, kết cấu, phương pháp tính toán thiết kế các chi tiết, cụm chi tiết, các cơ cấu của máy cán và các máy phối hợp phụ trợ tạo ra sản phẩm cán.