Ebook Truyền động điện: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Truyền động điện", phần 2 trình bày các nội dung: Chương 5 - Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ, chương 6 - Điều chỉnh tốc độ động cơ đồng bộ, chương 7 - Chọn công suất động cơ điện cho truyền động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.