Ebook Truyền động điện tàu thủy - Lưu Đình Hiếu

Ebook Truyền động điện tàu thủy - Lưu Đình Hiếu dưới đây gồm 3 chương trình bày nội dung về truyền động điện thiết bị lái tàu thủy, truyền động điện neo và tời quấn dây, truyền động điện thiết bị làm hàng, truyền động điện thiết bị bơm quạt gió. Mời các bạn cùng đón đọc.