Giáo trình Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Bài giảng Nguyên lý kế toán" trình bày tính giá các đối tượng kế toán; chứng từ kế toán và kiểm kê tài sản; kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp; sổ kế toán và hình thức kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.