Giáo trình Bảo vệ rơle

Giáo trình Bảo vệ rơle được biên soạn trên cơ sở các kiến thức, lý thuyết cơ bản, được trình bày một cách ngắn gọn và dễ hiểu, chủ yếu đi sâu vào mảng bảo vệ cho đường dây và trạm biến áp cũng như một số mạch tự động hóa cơ bản trong lưới điện.