Giáo trình Chuyên đề lập trình cỡ nhỏ - Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp nghề

Giáo trình Chuyên đề lập trình cỡ nhỏ với mục tiêu chính là Phân tích được cấu tạo, nguyên lý lập trình, phạm vi ứng dụng ... của một số bộ điều khiển lập trình loại nhỏ (LOGO! của Siemens; EASY của Moller và ZEN của OMROM). Phân tích được cấu trúc phần cứng và phần mềm của các bộ điều khiển này. Kết nối được bộ điều khiển và thiết bị ngoại vi.