Giáo trình Công nghệ chế tạo máy

Giáo trình Công nghệ chế tạo máy thuộc vừa măng tính lý thuyết vừa măng tính thực tiễn liên quan đến ngành, giúp cho sinh viên có khả năng vận dụng các công nghệ gia công phù hợp trong thiết kế quy trình công nghệ gia công cơ.