Giáo trình Công nghệ ô tô: Phần chẩn đoán ôtô công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa ô tô (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề) (Phần 1) - NXB Lao động

Giáo trình "Công nghệ ô tô: Phần chẩn đoán ô tô công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa ô tô (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề)" là cuốn cuối cùng trong bộ giáo trình Công nghệ ô tô. Phần 1 cuốn giá trình trình bày các nội dung chương 1 - Kiểm tra chẩn đoán tình trạng kỹ thuật động cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.