Giáo trình Điện thân xe và trang thiết bị tiện nghi (MĐ: Công nghệ ô tô)

Giáo trình Điện thân xe và trang thiết bị tiện nghi (MĐ: Công nghệ ô tô) với mục tiêu nhằm giúp các bạn trình bày đầy đủ các nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại các hệ thống điện thân xe trên ôtô. Giải thích được sơ đồ và nguyên lý làm việc chung của mạch điện hệ thống điện thân xe. Trình bày được cấu tạo, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của các bộ phận cơ bản trong hệ thống điện thân xe trên ôtô.