Giáo trình Động cơ đốt trong: Phần 1

Giáo trình Động cơ đốt trong trình bày những kiến thức cơ bản về các khái niệm, nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong và ảnh hưởng của khí xả đến với môi trường. Giáo trình gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của giáo trình sau đây.