Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh Tập 1 - NXB Giáo dục

Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh Tập 1 gồm 12 bài, giúp bạn đọc nắm những kiến thức về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của thanh niên, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; an ninh nhân dân, tác hại của ma túy, phòng chống ma túy và phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", phòng chống địch tấn công bằng vũ khí công nghệ cao, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, những vấn đề cơ bản về an ninh quốc gia và nhiều vấn đề quan trọng khác. Mời bạn đọc tham khảo.