Giáo trình Hàn TIG 1G;2G;3G;4G - Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng nghề

Giáo trình Hàn TIG 1G;2G;3G;4G là mô đun đào tạo nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong quá trình thực hiện, nhóm biên soạn đã tham khảo nhiều tài liệu công nghệ hàn trong và ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế sản xuất.