Giáo trình Hệ các chương trình ứng dụng - Tô Văn Nam

Giáo trình Hệ các chương trình ứng dụng - Tô Văn Nam có kết cấu gồm 3 phần. Phần 1 giới thiệu sơ lược về Windows. Phần 2 trình bày Microsoft Word cho Windows. Phần 3 nói về Microsoft Excel 2000.