Giáo trình Hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát (MĐ: Công nghệ ô tô)

Giáo trình Hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát (MĐ: Công nghệ ô tô) với mục tiêu nhằm giúp các bạn trình bày được nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát. Giải thích được sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc chung của hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát. Phân tích được những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng trong hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát