Giáo trình Hệ thống truyền lực ô tô (MĐ: Công nghệ ô tô)

Giáo trình Hệ thống truyền lực ô tô (MĐ: Công nghệ ô tô) với mục tiêu nhằm giúp các bạn trình bày được nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại, nhận biết và bảo dưỡng bên ngoài được các bộ phận trong hệ thống truyền lực. Phân tích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận: ly hợp, hộp số, các đăng, truyền lực chính, bộ vi sai, bán trục, moay ơ, bánh xe. Phân tích đúng những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng các bộ phận: Ly hợp, hộp số, các đăng, bộ vi sai, bán trục, moay ơ, bánh xe ô tô