Giáo trình Kỹ thuật an toàn điện

Mục đích của giáo trình là cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở về kỹ thuật an toàn điện, các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động trong ngành điện, đồng thời, rèn luyện các kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản trong ngành. Cấu trúc của giáo trình có nội dung như sau: Những khái niệm cơ bản về an toàn điện; Phân tích an toàn trong mạng điện; Các biện pháp kỹ thuật an toàn điện; Sơ cấp cứu và phòng chống cháy nổ trong ngành điện.