Giáo trình Kỹ thuật điều khiển Động cơ điện - Vũ Quang Hồi

Giáo trình Kỹ thuật điều khiển Động cơ điện: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp được biên soạn gồm 5 chương với những nội dung sau: khái quát về hệ truyền động điện, các bộ biến đổi, các phần tử điều khiển, đặc tính cơ bản của động cơ điện, các mạch điều khiển động cơ điện thường gặp.