Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện - Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện với các mục tiêu chính như Thiết kế kỹ thuật, thi công được các mạng cung cấp điện đơn giản. Lắp đặt được các công trình điện công nghiệp. Kiểm tra và thử mạch. Phát hiện được sự cố và có biện pháp khắc phục. Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo