Giáo trình Kỹ thuật nhiệt - ThS. Trần Văn Lịch

Giáo trình Kỹ thuật nhiệt gồm hai phần chính trong đó phần I trình bày về Nhiệt động kỹ thuật, phần II giới thiệu về Truyền nhiệt. Giáo trình nhằm cung cấp cho học sinh các kiến thức về: Các quá trình nhiệt động cơ bản của môi chất nói chung và của không khí ẩm nói riêng. Các chu trình cơ bản ứng dụng trong máy lạnh và điều hòa không khí, các phương pháp tính toán truyền nhiệt của thiết bị.