Giáo trình Lý thuyết Điện tử công nghiệp - KS. Chu Khắc Huy

Giáo trình Lý thuyết Điện tử công nghiệp được biên soạn theo đề cương Lý thuyết điện tử công nghiệp dùng cho ngành máy lạnh và điều hòa không khí đã được Sở duyệt. Giáo trình này cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các độc giả làm việc không chuyên ngành điện tử. Nội dung giáo trình gồm 4 chương, trình bày về linh kiện điện tử, kỹ thuật mạch điện tử, kỹ thuật số và vi xử lý, mạch ứng dụng. Mời bạn cùng tham khảo.