Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán - NXB Giáo dục

Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán dành cho các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp khối kinh tế dưới đây đề cập đến tất cả những vấn đề về lý thuyết hạch toán kế toán từ cơ bản đến nâng cao. Người đọc có thể tìm hiểu lý thuyết hạch toán kế toán thông qua các nội dung tổng hợp lý thuyết, các ví dụ cũng như bài tập mẫu với hướng dẫn giải cụ thể, đồng thời có thể tự ôn tập, kiểm tra và nâng cao trình độ thông qua hệ thống câu hỏi và các bài tập thực hành phong phú.